Advokátní kancelář Vaníčková Law Practice nabízí právní služby v oblasti holandského pracovního práva a mezinárodního obchodního práva v holandštině, češtině, slovenštině, angličtině, polštině, ruštině a francouzštině.

Mr. Drs. Dagmar Vaníčková se narodila v Československu a žije v Nizozemí od roku 1986. Na univerzitě v Leidenu získala doktorát jak v holandském korporačním právu, tak ve slovanských jazycích a je členem Advokátní komory Nizozemí (registrovaná specializace pracovní právo) a členem sdružení VAAN, VRAA a VvA.

Advokátní kancelář Vaníčková Law Practice poskytuje právní služby také v souladu s pravidly Rady pro právní pomoc (Raad voor Rechtsbijstand).

Advokátní kancelář Vaníčková Advokátní praxe má reklamační řád, který bude poskytnut na první vyžádání.